Drama

musik & psykologi

Guitarist 4

Fagord: akkord akt aktør ansigtsudtryk attitude backstage becifring budskab empatisk etik fantasi fokus forestilling forestillingsevne forforståelse genre hovedperson hovedrolle ideer indlevelse klimaks komik konflikt koreografi kostume kropssprog kulisse manuskript mime mimik opsætning overspille performance psykologi publikum rekvisitter rolle rollehæfte scenekant scenografi social-realisme sufflørkasse sur-realisme sympatisk tema udenad


Tema: 
Shu--dua: Musik og rim  her

Tema: Træ-diagrammet og eksponentialfunktionen -> her

Tema: Skuespillere, kunstnere og musikere efterspørger økonomisk hjælp i corona-krisen
Læs artiklen her 
- og se skriveopgaverne nederst

Tema: A f s t a n d   mellem   mennesker
Afstand er også psykologi - læs artiklen her 
- og se skriveopgaverne nederst

Tema: Lav din egen hjemmeside
Dit portfolio, din præsentation af dig selv … dit spil ... dit arbejdese guiden her
Du kan se hvordan man indsætter "musik/lyd" på hjemmesiden her


NY! NY!! coronakoncerter.dk

Chat med andre
...som intesserer sig for musik, teater og drama  her 
Passwordet får du ved at skrive til dansk@fgudansk.dkEn lille opgave i fejlstavning: Kan du læse dette?

Vistde du dtete?
Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy, bteyedr det ikke noegt i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i odret er på de rtete padlserRseten kan linge vloaypk, men du vil satdig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge hejrne ikke lesær hevr bgotsav, men odret som en hleehd

Så belv man så mgeet klogree.

Opgaven er at omskrive teksten til korrekt stavning og sende den til: dansk@FGUdansk.dk

Substantiv=navneord   verbum=udsagnsord   adjektiv=tillægsord
ægte adverbium=ægte biord                  arvet adverbium=arvet biord


Opgaver på nettet:

Træn læseforståelse ... ->her
Løs opgaverne på niveau 3 og 4 - start med de emner som interesserer dig!


Opgaveark til print

Nogle af nedenstående print-opgaver er skrevet i Word - hvis du ikke har MS Office på din PC, så brug PDF-udgaven, eller download det gratis (Libre)Office her

* Download krydsord "Bogstavernes rækkefølge" her eller her (pdf)

* Download det store opgaveark: Arenaer & roller & identitet(er)  her

Download FGU-Brøndbys juleopgaver til dansk og matematik   her

Vil du hellere træne matematik - så kan du downloade opgaver  her


Skriv selv en opgave (faglig tekst), og send din besvarelse til din lærer eller retMintekst@jubii.dk

Vælg mellem emnerne:
Afstand mellem mennesker: Skriv din egen frie opgave hvor du fabulerer over afstand mellem mennesker (det kan evt. være/blive til et manuskript til et teater-stykke) -> brug evt. teksten her og her

Musikere bør få økonomisk hjælp:
Skriv et læserbrev hvor du argumenterer for at musikere og kultur-institutioner ikke bør lades i stikken under Corona-krisen -> brug nyheds-artiklerne her & her & her & her & her samt evt. teksten fra musikerforbundet her

Mobning
: Download opgaveformulering og tekster ->her
Søvnproblemer: Download opgaveformulering og tekster ->her. Måske kan du også bruge teksterne her og her?
Mine dage - dagbogstanker i denne tid
Frit emne (du vælger selv)

Hvis du er del af en gruppe og vil lave ON-LINE-gruppearbejde, så gå til emnedansk.dk, hvor I kan løse opgaven ud fra VØL-modellen.


Tidligere opgaver:

Læseopgave om Transaktions-analyse med spørgsmål:

dansk.on-rev.com/Laesogforstaa.html 

Vælg opgaven "Transaktionsanalyse" i scroll-boksen. Det er en trin-4-opgave
(teksten om "Transaktionsanalyse" er her men også der)

Har du selv oplevet dårlig (krydset) kommunikation? Tænk og analyser et eksempel med modellen.

E-mail:FGU@FGUdansk.dk                                                     © Uffe Larsen 2022