Sundhed og velvære

                           


Musik: Top 5
1. Birthe Kjær: Sommer og sol

2. Shu-bi-dua: Basuner Og Engle

3. Kim Larsen: De smukke unge mennesker

4.  Gnags: Lav sol over Århus

5.  Trine & Moonlighters: Danse i måneskin


                            

En lille opgave i fejlstavning: Kan du læse dette?

Vistde du dtete?
Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy, bteyedr det ikke noegt i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i odret er på de rtete padlserRseten kan linge vloaypk, men du vil satdig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge hejrne ikke lesær hevr bgotsav, men odret som en hleehd

Så belv man så mgeet klogree.

Opgaven er at omskrive teksten til korrekt stavning og sende den til: dansk@FGUdansk.dk

Substantiv=navneord   verbum=udsagnsord   adjektiv=tillægsord
ægte adverbium=ægte biord                  arvet adverbium=arvet biord

PS: Du kan også indtale teksten på din smartphone (memo) og sende lydfilen til dansk@FGUdansk.dk
E-mail:FGU@FGUdansk.dk                                                     © Uffe Larsen 2022