Eksponentiel stigning


Trædiagram og eksponentialfunktionen
- relevant i en tid med smittespredning :-(øv)


Fortsæt tal-rækkefølgen:

                     


Diagrammet og tal-rækkefølgen viser (sæt et eller flere hak):

 Diagrammet viser hvor hurtigt et rygte kan spredes 
 Det viser 'vind eller forsvind'-diagrammet til en turnerings-plan (cup) i f.eks. bordfodbold  
 Diagrammet viser hvor hurtigt at et samfund kan smitte hinanden med en smitte-spredningsfaktor på 2.0
 Det viser eksponential-funktionen 2^x power(2,x)
 Det viser eksponential-funktionen 3^x power(3,x)


Fortsæt tal-rækkefølgen:


                     


Fortsæt tal-rækkefølgen:


                     


Når det ikke er hele tal, men komma-tal, f.eks. smittesprednings-faktor 1,2, så må vi have lomme-regneren eller regne-arket i brug:

LOMMEREGNER: Start med indtaste 1 - derefter ganger du med 1,2 - og ganger med 1,2 (x-gange)

REGNEARK
: Her skal du bruge en funktion: (* betyder gange)
F.eks. POTENS(1,2;2) = 1,2 * 1,2 =1,44
F.eks. POTENS(1,2;3) = 1,2 * 1,2 X 1,2 =1,728
Formlen er: 
POTENS(tal; eksponent), her er tallet1,2 og vi har prøvet med eksponenten x=2 og x=3
POTENS(1,2;9) = 1,2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 = ca. 5,16
POTENS(1,2;19) = 31,94
E-mail:FGU@FGUdansk.dk                                                     © Uffe Larsen 2022