Chat i pathos

med hinanden i et pænt og ordentligt sprog.

Dette er den almindelige chat - dvs. du chatter hovedsageligt …     pathos.

Skriv aktivt med mange verber (udsagnsord). Du r point ved hver besked.


E-mail:FGU@FGUdansk.dk                                                     © Uffe Larsen 2022