Foto

En sang til fra Gnags som også handler om at iagttage …..… der er en video til den næste sang - klik på ikonet med øret. ...


E-mail:FGU@FGUdansk.dk                                                     © Uffe Larsen 2022