Guide til opgaver

Guide for lærere som ønsker at producere opgaver til FGU-området

Principper for udarbejdelse af praksis-rettet “branche-dansk”:

Form:

1. Keep it simple - ingen lange forklaringer, derimod gerne selvintroducerende opgaver

2. Der skal være varierede opgaver i opgavearket, d.v.s. både tematiserede opgaver og formelle deduktive opgaver (f.eks. almen grammatik) *

3. Sæt gerne flere problemløsnings-kompetencer i spil, som f.eks. i kryds-ords-opgaver

Indhold:

4. Brug genkendelse fra det narrative eller hverdagen

5. Brug stof/tekst fra linjen (fag-lærerne sender stof/emner til almen-lærerne)


*) Punkt 2 begrundes i at en del elever er to-sprogede elever eller AGU-elever som ønsker (også) kortere deduktive opgaver, fordi de er overskuelige og giver ro. En del elever ønsker også et frikvarter fra emne/tema-arbejdet.Hvad er FGU

                                                                               


FGU tager udgangspunkt i praksis og retter sig mod at forbedre praksis. Målet er en forbedret praksis (kunnen) for den enkelte elev. Den almene del af undervisningen er tæt forbundet med praksis og foregår i tæt forbindelse med den enkelte elevs praksis (mesterlære).


God fornøjelse
Uffe Larsen

E-mail:FGU@FGUdansk.dk                                                     © Uffe Larsen 2022